Saladmaster har en livstidsgaranti for din trygghet og en livstid av glede.

Dette sertifiserer at ditt produkt er garantert fra produsenten å være uten defekter i materiale, konstruksjon og håndverk i hele levetiden til den originale kunden. Hvis ditt produkt har en varmekontroll, ledning, knott eller håndtak, har slike spesifikke deler garanti i ett (1) år fra kjøpedato.

Dersom service skulle være nødvendig, ta kontakt med din Autoriserte Saladmaster Dealer som produktet ble kjøpt fra for instruksjoner. Dersom du ikke er i stand til å komme i kontakt med forhandleren, kan du kontakte oss på e-post adressen under. Dersom produktet må sendes inn, skal det sendes ordentlig pakket og med forhåndsbetalt returporto, sammen med kopi av din kjøpekontrakt, navn, adresse, telefonnummer og en beskrivelse av den påståtte defekten. Enhver del eller deler, som etter undersøkelse fra produsenten viser seg å være defekt, vil bli reparert eller erstattet med et lignende produkt uten kostnad i garantiperioden, bortsett fra porto og ekspedisjon. Denne garantien gjelder ikke for skader som skyldes ulykker, misbruk eller service utført av uautorisert personell.

Produsentens ansvar under denne garantien er begrenset til reparasjon eller erstatning av det defekte produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for tilfeldige skader, verken direkte eller indirekte.
 

post@cookwarenorge.com