Hvordan henvende seg angående produktservice

For service på ditt Saladmaster produkt kan du kontakte din lokale forhandler. De kan hjelpe deg med resten av denne prosessen.
 

Saladmaster programmer

Dersom service skulle være nødvendig, ta kontakt med din Autoriserte Saladmaster Dealer som produktet ble kjøpt fra for instruksjoner. Dersom du ikke er i stand til å komme i kontakt med forhandleren kan du kontakte oss på e-post adressen under. Dersom produktet må sendes inn, skal det sendes ordentlig pakket og med forhåndsbetalt returporto, sammen med kopi av din kjøpekontrakt, navn, adresse, telefonnummer og en beskrivelse av den påståtte defekten. Enhver del eller deler, som etter undersøkelse fra produsenten viser seg å være defekt, vil bli reparert eller erstattet med et lignende produkt uten kostnad i garantiperioden, bortsett fra porto og ekspedisjon. Denne garantien gjelder ikke for skader som skyldes ulykker, misbruk eller service utført av uautorisert personell.
 

Erstatningsdel service

Dersom et håndtak eller en knott ødelegges ved et uhell kan disse erstattes for et lite beløp. Ta kontakt på e-post.

 

Online Serviceskjema

Fyll ut serviceskjema, skriv ut og legg ved produktet som trenger service.